ZAJAM, OTPLATA DUGOVA, KURATELA (OGRANIČENJE) I STEČAJ

Sahih Buharije - Potpuno Izdanje