O ZAKLETVAMA I ZAVJETOVANJIMA

Sahih Buharije - Potpuno Izdanje