O ISKUPLJIVANJU ZA (PREKRŠENE) ZAKLETVE

Sahih Buharije - Potpuno Izdanje